070-204 19 06 lotta@lottacarlberg.se

Har du någon gång känt frustrationen att du inte får in tillräckligt med kunder?
Inga kunder =ingen fakturering.
Ingen fakturering = inga pengar in i företaget.
Inga pengar in i företaget = ingen lön.
Paniken kommer krypande. Hjälp hur ska det gå? Ska jag ta ett vanligt jobb 8-5?
-Nej jag provar lite till.
Du är rädd att misslyckas igen. Om jag gör det “här” lägger ner tid och ingen köper mina tjänster så har jag misslyckats igen.
Ekorrhjulet rullar snabbare och snabbare och du blir helt förlamad och ingenting blir gjort istället.

Känner du igen dig?
Så här var det för mig under en period. Allt jag gjorde misslyckades tyckte jag.
Till slut blev ingenting gjort.
När jag väl hade skalat bort och strukturerat upp en hel del saker så kändes det så bra.
Då kom även kunderna.

Så vad gjorde jag för att ta mig ur detta ekorrhjul?

  • Jo jag skalade bort massor av saker som bara tog tid.
  • Jag började skriva upp idéer i en antecknings bok för att använda vid ett senare tillfälle.
  • Jag sparade bara 3 projekt som jag ville genomföra.
  • Jag strukturerade upp mitt arbete.
  • Jag började be andra om hjälp med de saker jag själv inte kunde.
  • Jag började utbilda mig.

Just det med utbildningen är så viktig.
Får du inte in ny kunskap är det svårt att ge ut kunskap till andra.
Stannar jag upp i att utbilda mig själv så stannar allt. Sådan är jag.

Jag stöter ofta på företagare som har alldeles för mycket saker de erbjuder.
De rabblar upp minst 5 olika områden som de erbjuder tjänster inom. Det fungerar inte!!!
Det blir för mycket saker om du inte har riktiga system som gör allt jobb automatiskt åt dig, eller andra som gör jobbet åt dig.
Visa upp att du är expert inom en sak och de andra sakerna du gör är bonus material som du kan erbjuda senare.

Så tre tips för dig som känner igen dig.

  1. Skala bort allt onödigt, tidsödande arbete.
  2. Ägna dig åt bara 3 saker åt gången.
  3. Strukturera upp ditt arbete.

Din framgång = Min glädje
Love Lotta

PS skriv gärna en kommentar om du känner igen dig DS