070-204 19 06 lotta@lottacarlberg.se

På två månader har jag fördubblat min års omsättning i mitt företag.
Det känns helt otroligt. Det var inte svårt heller.

Det jag bland annat gjorde var:
1. Jag sa upp 10 kunder jag hade som bara tog tid och energi.
2. Jag gjorde plats för nya kunder inte bara i en ny pärm utan även nya mappar i datorn.
Jag skrev kund 1,2,3 osv.
3. Jag bestämde att jag skulle gå på nätverksträff en gång i veckan hela året.
4. Startade eget lunchnätverk i min egna kommun för att utvidga mitt affärsnätverk.
5. Började samla in nya e-post adresser på ett annat sätt än tidigare.
6. Tog fram min idealkund.
7. Gjorde en marknadsföringsplan (Paj).
8. Tog bort marknadsförings kanaler som inte gav resultat.
9. Började utbilda andra i hur de kan få flera kunder och öka sin omsättning.
10. Började använda Facebook och Linkedin på ett effektivare sätt än tidigare.

Det är en del av de saker jag gjorde. Resultatet visade sig redan efter en månad då jag dubblade månadens intäkter. De jag gjorde kan även du göra för det var inte svårt alls.

Enkelt och lätt ska det vara.

Börja redan idag så kommer du att fråga dig själv vad var det som hände.

Love Lotta
Din framgång = Min Glädje